LABYRINTEN

Nedanför Bräckan i grusgropen påbörjades labyrintbygget årsskiftet 2004 - 2005.
Barn födda 1995 tillbringade en timma varje fredag här med sin fritidspedagog.
Labyrinten är 15 x 14 m och springer man i den blir det 240 m.

Labyrinten fr Livägen
Stigar i grusgropen
– I grusgropen finns stigar och klätterträd. Längst norröver går det bra att ta sig upp i gruskanten till vattenpumpen eller gå ut på Livägen som löper parallellt med Bräckan. Det blir oerhört varmt här
nere på somrarna, men det är svalkande och fascinerande att titta på vattendammarna.
Stenarbetare
– Bygg gärna på labyrinten Du också!

"– Intet nytt under solen!"
men klicka här så avslutar vi ihop ...


©© Marie Gunnarsson 2010